ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREGłos Enei
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Enea: realizacja strategii umacnia pozycję Grupy
25.05.2017r. 15:36

Wyniki Grupy Enea za I kwartał br. dają bardzo stabilną perspektywę i fundament dalszego rozwoju Grupy - powiedział w czwartek prezes Enei Mirosław Kowalik. Dodał, że przejęcie Elektrowni Połaniec dało Grupie 2. pozycję na rynku wytwórców energii elektrycznej w Polsce. O 10,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł zysk netto Grupy Enea, który ukształtował się na poziomie 321 mln zł. Koncern w I kwartale 2017 r. uzyskał 2 710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto oraz wypracował 666 mln zł EBITDA.
Grupa Enea w I kwartale 2017 r. odnotowała wzrost wyników operacyjnych. W tym okresie Grupa wyprodukowała 3.756 GWh energii elektrycznej, czyli o 12,1 proc. więcej w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Koncern surowcowo-energetyczny osiągnął również wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o 5,2 proc. r/r, która ukształtowała się na poziomie 4.975 GWh. Firma zwiększyła także wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 120 GWh, czyli o 2,4 proc. r/r. Grupa może się również pochwalić wzrostem sprzedaży węgla o 205 tys. ton, czyli o 9,4 proc. r/r.

- Budujemy optymalny model funkcjonowania Grupy, który wzmacnia jej siłę i pozycję rynkową. Prowadzimy racjonalny program inwestycyjny dbając zarazem o bezpieczeństwo finansowe i stabilność. Koncentrujemy się na wypracowaniu synergii i efektów kosztowych. Uzyskujemy wyniki finansowe na zakładanym poziomie, osiągamy wzrost sprzedaży i produkcji w całym łańcuchu wartości. Konsekwentnie realizujemy naszą Strategię Rozwoju, a dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju, stabilność i niezawodność dostaw dla naszych Klientów - powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Grupa Enea koncentruje się zarówno na wzroście organicznym, jak i poprzez stanowiące okazje rynkowe akwizycje. Taki model rozwoju zwiększa siłę rynkową Enei i pozwala Grupie budować trwałe przewagi konkurencyjne w wymagającym otoczeniu.

W I kwartale 2017 r. Grupa wydała na inwestycje 1.841 mln zł, z czego 1.347 mln zł przeznaczono na inwestycje kapitałowe, w tym rozliczenie transakcji przejęcia jednego z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w kraju - Elektrowni Połaniec - w wysokości 1.264 mln zł. Przy nabyciu Elektrowni Połaniec Enea skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji akcji oraz emisji obligacji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Trwa rozpoczęty tuż po transakcji proces integracji Enei Połaniec z Grupą. Dzięki temu Grupa będzie mogła w pełni korzystać z synergii jakie niesie ze sobą inwestycja i utworzony przez Eneę wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec - zaznaczył Mirosław Kowalik.

Nakłady inwestycyjne w obszarze wytwarzania w trakcie trzech pierwszych miesięcy roku ukształtowały się na poziomie 245 mln zł. Z kolei w obszarze dystrybucji wyniosły 150 mln zł.

W I kwartale br. na budowie wysokosprawnego bloku energetycznego 1.075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice przeprowadzono zimny rozruch kotłowni rozruchowej, systemu pompowni wody surowej i elektrofiltru. Zakończono również tzw. gorący rozruch układu nawęglania w zakresie rozładunku węgla na place węglowe - rozładowano 12 tys. ton węgla. Wystawiony został także raport o gotowości pola 400 kV do podania napięcia oraz nastąpiło zasilenie energią elektryczną 400kV transformatorów BAT 10-30, BBT 10-20. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest obecnie gotowa w 98 proc.

Celem Enei jest współtworzenie ekosystemu innowacji w Polsce

Grupa stawia na innowacyjność we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. Potwierdzeniem takiego podejścia jest zaangażowanie Enei w rozwój elektromobilności. W kwietniu 2017 r. Enea została członkiem klastra "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności". Klaster został utworzony z inicjatywy firmy Solaris w listopadzie 2016 r., a do współpracy przystąpiły uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce. Projekt ustawy o elektromobilności, której wejście w życie planowane jest na styczeń 2018 r., zakłada, że od 2028 r. 30 proc. miejskiej floty autobusowej będzie złożonych z pojazdów elektrycznych. Z perspektywy sektora elektroenergetycznego przewidywany rozwój e-mobilności wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na przyszłe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Pojawiające się nowe technologie, rosnące oczekiwania Klientów oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze w Polsce i na świecie wpływają na zmiany w sposobie funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Odpowiedzialna w Grupie za obszar dystrybucji spółka Enea Operator z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania, koncertujące się na modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej zgodnie z wiodącymi trendami w energetyce, którymi są m.in. rozwój inteligentnych sieci i nowoczesnych systemów IT wspierających zarządzanie siecią, czy nowe rozwiązania instytucjonalne i techniczne, takie jak klastry, spółdzielnie energetyczne, czy rynek prosumencki.

Przykładową inwestycją, wpisującą się w te trendy, jest uruchomiona w marcu br. nowoczesna Centralna Dyspozycja Mocy, która pozwala na zarządzanie z jednego miejsca należącą do Enei Operator siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. CDM umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w sieci 110 kV. Inwestycja istotnie przyczynia się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Klientów.

W wymagającym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa Enea generuje satysfakcjonujące wyniki finansowe

W I kwartale 2017 r. Grupa Enea wypracowała 2.710 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 666 mln zł. Zysk netto, po wzroście o 10,6 proc. r/r, wyniósł 321 mln zł.

W okresie styczeń-marzec 2017 r. najwyższa EBITDA, 262 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 33 mln zł, wypracowany został w obszarze obrotu, który I kwartał 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 51 mln zł. EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła w analizowanym okresie 202 mln zł, natomiast obszaru wydobycia, po wzroście o 18,6% r/r, 178 mln zł.

- Działalność Grupy znajduje się pod presją otoczenia rynkowego i regulacyjnego. Naszym zadaniem jest elastyczna adaptacja do jego warunków. W każdym ogniwie naszego łańcucha wartości prowadzimy aktywne działania optymalizacyjne, starając się budować nowe i maksymalnie wykorzystywać już istniejące efekty synergii. To znajduje odzwierciedlenie w generowanych wynikach finansowych - powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.
LW Bogdanka po I kwartale 2017 r. - dobre wyniki finansowe i operacyjne pomimo utrzymujących się niskich cen węgla

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży sięgające 465,2 mln zł (wzrost o 10,6 proc. r/r) oraz zysk netto w wysokości 68,2 mln zł (wzrost o 25,2 proc. r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 89,7 mln zł (wzrost o 13,8 proc. r/r), a EBITDA 179,8 mln zł (wzrost o 3,7 proc. r/r).

Osiągnięte wyniki finansowe LW Bogdanka ocenia jako dobre. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo niskiego poziomu cen węgla, było możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży, przy jednoczesnej konsekwentnej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I kwartale 2017 r. wyniosła 38,7 proc., co oznacza, że jest niezmiennie jedną z najwyższych w branży.

W I kwartale tego roku, produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom ponad 2,4 mln ton. Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie, co oznacza, że wzrosła o 9,4 proc. r/r. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wyniosła ponad 7,9 km, co oznacza wzrost o 23,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.

Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po I kwartale 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,8 proc., a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do energetyki zawodowej na poziomie 25,7 proc.

- Wyniki finansowe LW Bogdanka osiągnięte po pierwszym kwartale tego roku oceniam jako dobre, biorąc pod uwagę utrzymujące się niskie ceny węgla. Ich wypracowanie było możliwe dzięki realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych - w tym wyższej o 9,4 proc. sprzedaży węgla - oraz konsekwentnej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy silną pozycję, z wysokimi udziałami rynkowymi i pozostajemy najbardziej efektywną oraz najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce - powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału zaliczyć należy ogłoszenie przez Bogdankę strategii rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030, która zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy oraz elastycznego rozwoju, który zakłada średnioroczną produkcję węgla na poziomie ok. 9,2 mln ton.

- Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową realizujemy scenariusz elastycznego rozwoju. W tym roku planujemy produkcję na poziomie ok. 9 mln ton. W zaprezentowanej strategii za kluczowe inicjatywy uznajemy ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, podwojenie bazy zasobów operatywnych, a także wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych. Zgodnie z przedstawioną w Strategii polityką dywidendową, pod koniec kwietnia jako Zarząd Bogdanki wydaliśmy też rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 1 zł na akcję - dodał Krzysztof Szlaga.

Grupa Enea zwiększa poziom satysfakcji Klientów

W centrum uwagi Enei zawsze jest Klient, dlatego Grupa koncentruje się na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb Klienta. Innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny musi myśleć wyprzedzająco, aby dostarczyć Klientom w odpowiednim momencie to, czego potrzebują - taka jest rola Grup energetycznych we współczesnym świecie.

Enea każdego dnia podejmuje działania, aby wzmocnić relacje z obecnymi Klientami i zachęcić potencjalnych Klientów do skorzystania z oferty. Jedną ze służących temu aktywności jest rozwój programu lojalnościowego "Strefa Zakupów". Przystępujący do niego Klienci mają możliwość zamawiania produktów renomowanych marek w atrakcyjnych cenach.

Trwa również nowa kampania skierowana do Klientów - "W Enei wygrywasz". Jej celem jest zachęcenie Klientów do regularnego kontaktu i sprawdzania najnowszych ofert i propozycji.
Z kolei od początku maja, w Biurach Obsługi Klienta zaczął obowiązywać nowy Standard Obsługi Klientów. To świeże spojrzenie na zasady obsługi Klientów w placówkach Enei. W I kwartale 2017 r. wzmocniliśmy również badanie potrzeb Klientów na początkowym etapie rozmowy z nimi.

Grupa Enea stawia na zarządzanie oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju

Enea od lat prowadzi liczne projekty i wspiera różne inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatnio firma przystąpiła do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to długofalowy i kompleksowy program współpracy z firmami - liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce i kreowania dobrego klimatu wśród różnych grup interesariuszy. Partnerzy strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Grupa jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w branży energetycznej, rozumie wspieranie lokalnego szkolnictwa zawodowego. Przykładem aktywności Grupy w tym zakresie w I kwartale 2017 r. jest podpisana w marcu przez Eneę Operator umowa o współpracy ze złotowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Współpraca ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy oraz ułatwić Enei Operator poszukiwanie wyspecjalizowanych Pracowników technicznych.

Enea niezmiennie stawia na rozwój potencjału ludzkiego. Umiejętności, wiedza i doświadczenie ok. 15,7 tys. Pracowników zatrudnionych przez Grupę w wielu regionach Polski, to siła i najcenniejszy kapitał Enei. Jest to również zobowiązanie - Enea jako odpowiedzialny pracodawca, poprzez rozwój firmy, dbałość o jej kondycję finansową buduje stabilne środowisko pracy dla swoich Pracowników.
Enea

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: stach44 26.05.2017r. 08:32
Tylko się cieszyć ze zmian i osiągnięć. Cała Polska na tym zyskuje.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE