ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREGłos Enei
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Enea odkłada 44,2 mln zł na roszczenia branży wiatrowej
11.09.2017r. 13:23

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w I półroczu 2017 r. Enea S.A. utworzyła rezerwę na poziomie 44,177 mln zł na potencjalne roszczenia związane z wypowiedzeniem przez nią umów na zakup świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.
Na 31 marca 2017 r. Enea S.A. utworzyła rezerwę na poziomie 22,3 mln zł na potencjalne roszczenia związane z wypowiedzeniem przez Enea S.A. umów na zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Teraz tą rezerwę istotnie powiększono.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się postępowanie z powództwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., przeciwko Enei o zapłatę 42,35 mln zł tytułem wynagrodzenia za prawa majątkowe.

Enea S.A. informowała w raporcie za I kwartał, że dokonała potrącenia płatności części wierzytelności przysługujących PGE GiEK S.A. wobec Enea S.A. z tytułu zapłaty ceny za sprzedane prawa majątkowe z wierzytelnością odszkodowawczą Enea S.A. wobec PGE GiEK S.A.

Szkoda wyrządzona Enea S.A. miałaby powstać wskutek "niewykonania przez PGE GiEK S.A. obowiązku kontraktowego przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji kontraktów długoterminowych na sprzedaż praw majątkowych zgodnie z obowiązującą strony klauzulą adaptacyjną".

W odpowiedzi na roszczenia największego państwowego koncernu energetycznego Enea wniosła o oddalenie pozwu PGE w całości. Obecnie strony prowadzą rozmowy w ramach postępowania mediacyjnego.

Enea podaje, że przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczą się jeszcze dwie inne sprawy o podobnym charakterze. Ponadto, przed tym samym sądem prowadzone są dwie sprawy o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia (odstąpienia) przez Enea S.A. od umów sprzedaży praw majątkowych.

W sprawozdaniu finansowym za 2016 r. Enea potwierdziła wypowiedzenie lub odstąpienie również od innych umów na zakup zielonych certyfikatów, które zawarto w latach 2006-2014. Oprócz umowy z PGE GiEK wypowiedziano umowy ze spółkami Farma Wiatrowa Krzęcin Sp. z o.o., Megawind Polska Sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.,"PSW" Sp. z o.o., in.ventus Sp. z o.o., EW Śniatowo sp.k., a także Golice Wind Farm Sp. z o.o.

Enea podawała, że umowy uległy rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r., a jako przyczynę wypowiedzenia lub odstąpienia od poszczególnych umów wskazywała "wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa".

Odnosząc się do ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada zmianę sposobu obliczania opłaty zastępczej, Enea komentuje w sprawozdaniu za I półrocze 2017 r., że "obecnie nie jest możliwa ocena skutków zmian w legislacji na wynik finansowy oraz wycenę aktywów Grupy m.in. z uwagi na niezakończony proces legislacyjny oraz możliwe uzgodnienia z Komisją Europejską".

Nierozwiązany problem projektu Skoczydoły

Wśród pozostałych rezerw Enei, które potwierdzono w raporcie za I połowę 2017 r., jest m.in. rezerwa utworzona jeszcze w 2016 r. w związku ze sprawą farmy wiatrowej Skoczykłody o wartości 129 mln zł.

Spółki Fen Wind Farm B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Wento Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu wytoczyły powództwo przeciwko Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. o zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Eco-Power Sp. z o. o. za cenę uwzględniającą kwotę bazową, którą ustalono na 286,5 mln zł. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. nie uznała zasadności powyższego roszczenia i w złożonej odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Warunkową umowę przedwstępną nabycia wszystkich udziałów spółki celowej Eco-Power sp. z o.o., która jest właścicielem projektu farmy wiatrowej Skoczykłody o mocy 36 MW, zawarto 7 sierpnia 2015 r. Enea podawała wówczas, że "zgodnie z postanowieniami umowy Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji".
Enea informowała, że wysokość ustalonej rezerwy w wysokości 129 mln zł wynika z różnicy ceny uwzględniającej kwotę bazową oraz wartości oszacowanej przez Enea SA.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. przed sądami powszechnymi toczyło się łącznie 2 411 spraw przeciwko Grupie Enea na łączną kwotę 462,9 mln zł. Wcześniej, na koniec 2016 r., toczyły się 2 314 sprawy o łącznej wartości 368,7 mln zł.

W portfelu Enei są farmy wiatrowe Darżyno o mocy 6 MW (woj. pomorskie), Bardy o mocy 50 MW (woj. zachodniopomorskie), a także farma wiatrowa Baczyna o mocy 14,1 MW w miejscowości Lubno k. Gorzowa Wlkp. (woj. lubuskie).

Informując o wynikach finansowych za 2016 r., Enea podała, że odpis wartości aktywów wiatrowych za cały ubiegły rok wyniesie 49 mln zł. - W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, począwszy od 2017 r. zmianie ulegnie sposób kwalifikacji rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych do podstawy naliczenia podatku od nieruchomości. W związku ze zmianą w zasadach naliczania podatku od nieruchomości spółka dokonała aktualizacji testów na utratę wartości dokonanych w 2015 r. w jednostce zależnej zajmującej się produkcją energii ze źródeł wiatrowych i oszacowała wpływ wzrostu obciążeń podatkowych na wartość użytkową udziałów - informowała w raporcie za I półrocze 2016 r. Enea, szacując wówczas odpis z tytułu utraty wartości na 42 mln zł. Później, w zestawieniu za cały 2016 r., odpis zwiekszono do 49 mln zł.

Enea dysponuje najmniejszym potencjałem OZE wśród państwowych koncernów energetycznych, które informowały w swoich sprawozdaniach finansowych o jeszcze większych odpisach aktualizujących wartość ich aktywów, wiążąc tą sytuację z nowymi regulacjami dla rynku OZE oraz ze złą sytuacją producentów zielonej energii w systemie zielonych certyfikatów.

Enea z lepszym wynikiem za I poł. 2017

Wyłącznie I kwartale br. grupa kapitałowa Enea odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2,71 mld zł, EBITDA wyniosła 666 mln zł, a zysk netto 321 mln zł.

W I połowie 2017 przychody Enei wyniosły 5,566 mld zł. Grupa osiągnęła 1,358 mld zł zysku EBITDA wobec 1,206 mld zł w I poł. 2016 r. Zysk netto wyniósł 623,8 mln zł.

Najwyższy przyrost EBITDA, o 28,9 proc. r/r do 96 mln zł nastąpił w obszarze wytwarzania, który odnotował wynik EBITDA na poziomie 427 mln zł wobec około 331 mln zł rok wcześniej. To efekt zrealizowanego w I kwartale br. przejęcia elektrowni Połaniec o mocy 1,9 GW za kwotę rzędu 1,26 mld zł. Enea stała się tym samym drugim po PGE największym w kraju producentem energii.

Dzięki przejęciu Elektrowni Połaniec Enea zwiększyła swój potencjał wytwórczy z 3,3 GW do 5,2 GW, co ma się przełożyć na zwiększenie produkcji energii z około 14 TWh do ok. 24 TWh rocznie.

W pierwszej połowie br. Enea wyprodukowała 9,337 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 37,2 proc. r/r. W tym ze źródeł konwencjonalnych wytworzono 8,484 TWh, co oznacza wzrost o 29, 9 proc. W ubiegłym roku Enea wyprodukowała w sumie 13,6 TWh energii elektrycznej.

W całym 2016 r. grupa Enea wypracowała przychody na poziomie 11,25 mld zł, EBITDA wyniosła 2,328 mld zł, a zysk netto 849 mln zł.

W 2015 r. przychody Enei wyniosły 9,84 mln zł i były nieznacznie niższe niż w 2014 r., gdy wyniosły 9,85 mln zł. W 2015 roku Enea odnotowała stratę operacyjną na poziomie 161,1 mln zł wobec zysku operacyjnego 1,18 mln zł w roku 2014 r. W ujęciu netto strata w 2015 r. wyniosła natomiast 398,8 tys. zł wobec zysku 909,1 tys. zł w roku 2014 r.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE