ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREGłos Enei
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT


KALENDARIUM WYDARZEŃ
Enea - Raport roczny za 2019 rok

Kiedy: 4 czerwiec 2020
Miejsce:
Organizator: Enea
Enea - Raport za I kwartał 2020 roku

Kiedy: 18 czerwiec 2020
Miejsce:
Organizator: Enea
Enea - Raport za I półrocze 2020 r.

Kiedy: 3 wrzesień 2020
Miejsce:
Organizator: EneaMATERIAŁY PROBLEMOWE
07.10.2013r. 12:07

Rozmowa z Krzysztofem Zamaszem, prezesem zarządu ENEA SA
(„Nowa Energia” – nr 4/2013)
01.10.2013r. 12:29

23.04 br. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 492) rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Wejście w życie tych przepisów nastąpi po półrocznym vacatio legis, tj. 24.10.2013 r.
Autorzy: Michał Bednarczyk - PSE-WSCHÓD SA, Janusz Durowicz - ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Konrad Pachucki - PTPiREE
(„Energia Elektryczna” - nr 8/2013)
20.09.2013r. 13:44

Zarówno wcześniejsze analizy i studia wdrożeń, jak i późniejsze korzystanie z metodyki zarządzania projektami wymiernie wykazało przydatność tej metody w pracy typowego OSD. Przyczynia się do szybszej realizacji projektów, pozwala na pełną kontrolę dostępnego budżetu, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i zdecydowanie mniejszy odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem.
Autor: dr Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych, dr inż. Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami - ENEA Operator Sp. z o.o. ("Nowa Energia" - nr 2-3/2013)
06.03.2013r. 13:30

Polityka klimatyczna wprowadzana przez KE dąży do powstania gospodarki niskowęglowej, co de facto prowadzi do wykluczenia energetyki węglowej do 2050 r. 1). Polska nie jest w stanie w całości zrezygnować z wykorzystania węgla. Zdaniem ekspertów udział energetyki węglowej będzie stopniowo malał w polskim energy mix, głównie z uwagi na rozwój Kogeneracji, segment odnawialnych źródeł energii, a także rozwój energetyki gazowej.
Autor: dr Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.
Współpraca: Jarosław Ziobrowski – dyrektor, ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ("Nowa Energia" - nr 6/2012)
12.12.2012r. 13:57

Magazynowanie energii elektrycznej (MEE) stanowi ważny element rynkowego podejścia do równoważenia popytu i podaży energii, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności, efektywności oraz bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej. Jako element sieci inteligentnej (smart grid) będzie również stanowiło uzupełnienie generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych, szczególnie narażonej na niestabilność wytwarzania wskutek zmiennych warunków pogodowych.
Autor: Krzysztof Hajdrowski – Enea Operator ("Energia Elektryczna" - nr 11/2012)
19.09.2012r. 14:00

Rozmowa z Krzysztofem Zborowskim, prezesem Enea Wytwarzanie S.A.
(„Nowa Energia” – nr 4/2012)
05.03.2012r. 13:15

- Na tę chwilę nie została jeszcze podjęta decyzja odnośnie dalszego sposobu prywatyzacji spółek Energa S.A. i Enea S.A. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Fuzja Energi i Enei to jedna z szeregu opcji jakie rozważa Skarb Państwa gdyby przejęcie Energi przez PGE nie doszło do skutku - tak komentuje najnowsze newsy na temat dalszego losu obu firm Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa.
Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - nr 3/2012)
24.02.2012r. 13:46

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych jest ustawowym obowiązkiem gmin. Z zapisu tego nie wynika, w jaki sposób ma się z niego wywiązywać. Uzasadniona jest więc teza, że o wyborze sposobu gmina ma prawo swobodnie decydować.
Autor: Jan Kostański – Enea SA ("Energia Elektryczna" - grudzień 2011)
27.12.2011r. 14:09

Stale zwiększający się popyt na energię elektryczną wymusza na ogólnoświatowym sektorze elektroenergetycznym poszukiwanie nowych, wydajnych, bezpiecznych dla środowiska i oszczędnych rozwiązań również w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Naprzeciw tego typu wymaganiom wychodzi nanotechnologia z pomysłami oraz możliwościami, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi rozwiązaniami praktycznymi.
Autor: Krzysztof Hajdrowski - Enea Operator Sp. z o.o. ("Energia Elektryczna" - październik 2011)
10.10.2011r. 14:06

dr Przemysław Zaleski
Światowe systemy elektroenergetyczne muszą sprostać istotnym wyzwaniom, takim jak: starzejąca się infrastruktura, wzrost zapotrzebowania na energię, integracja rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii i samochodów elektrycznych, poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Smart Grid oferuje nie tylko możliwości osiągnięcia ww. celów, ale również możliwości rozwoju czystych dostaw energii.
Krzysztof Hajdrowski - ENEA Operator sp. z o.o.cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE